Thursday, May 07, 2009

Jahapp, nytt år, ingen klubba rördes från november till mars. Och ändå har det börjat riktigt skapligt. Knallar runt på Kåbo strax under mitt par.

TRAGISKT NOG är Kåbo i högsta grad i farozonen! Politikerna vill bygga tennishallar och grejs, verkar lite onödigt så här mitt i krisen. Man har sagt att : Ni vet ju om att klubben finns på nåder. Men jag säger så här : Det behövs en golfbana på sydsidan av Uppsala!

Nord och väst har redan Edenhof, Salsta, Söderby, Upsala... Behövs inget mer vid Stabby.

Endast Kåbo finns på cykelavstånd för de som bor i Kåbo, Norby, Gottsunda, Sunnersta. Låt Kåbo GK permanentas! Mark finns ju. Det finns ju hela åkrar runt regementena, till exempel. kan man inte bygga vad man nu vill bygga där? Tjusigt att se Ångström från Dag Hammarskjöld, men är den marken så mycket mer värd än golfklubben? Byggnation där stör inget boende, stör inte folks friluftsliv. "Kronans mark"?

No comments: